Değerli Meslektaşlarımız,

34. Ulusal Dilbilim Kurultayı 14-15 Mayıs 2020 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Dilbilim Derneği'nin katkılarıyla yapılacaktır.

Kurultayda yer verilecek sunum türleri aşağıdaki gibidir:

  • Sözlü Bildiri (20 dakika sunum ve 10 dakika soru-cevap)
  • Yuvarlak Masa (90 dakika; ortak temalı en az 3 çalışmanın sunulduğu oturum)
  • Poster Sunumu

Gönderilen özetler, 34. UDK Özet Formlarında belirtilen ölçütler göz önüne alınarak alanlara göre oluşturulan ve adı saklı olan hakem kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Kurultay, dilbilimin tüm alt alanlarında yapılmış kuramsal ve uygulamalı çalışmalara açıktır (örn., sesbilim, biçimbilim, anlambilim, sözdizim, edimbilim, söylembilim, derlembilim, söylem çözümlemesi, toplum dilbilim, ruhdilbilim, berimsel dilbilim, beyin dilbilimi, kullanımbilim, uygulamalı dilbilim vb.).

Kurultay takvimi aşağıdaki gibidir:

 Özet Gönderimi  15 Ekim 2019 - 5 Ocak 2020
 Özet Kabul Bildirimi  17 Mart 2020
 Kurultay Tarihi  Duyurulacak.

Kurultay ile ilgili tüm bilgilere websitemizden ulaşabilirsiniz.

Sizleri ODTÜ'de ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu

İletişim: udk34@metu.edu.tr