34. Ulusal Dilbilim Kurultayı Özel Paneli: 2021 Türkiyesi'nde Dilbilimin Dünü, Bugünü ve Yarını
 
Prof. Dr. Deniz Zeyrek Bozşahin - Panel Başkanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Enformatik Enstitüsü
 
Prof. Dr. Hatice Çubukçu
Çukurova Üniversitesi
İletişim Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Hatice Sofu
Çukurova Üniversitesi

İngiliz Dili Eğitimi Bölümü

 
Prof. Dr. İclal Ergenç
Ankara Üniversitesi
Dilbilim Bölümü
Prof. Dr. İlknur Keçik
Anadolu Üniversitesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
 
Prof. Dr. Mustafa Aksan
Toros Üniversitesi
İngiliz Dilbilimi Bölümü
Prof. Dr. Nalan Büyükkantarcıoğlu
Çankaya Üniversitesi
Çeviribilim Bölümü
 
Prof. Dr. Yeşim Aksan
Mersin Üniversitesi
İngiliz Dilbilimi