Würzburg Julius Maximilian Üniversitesi
İngiliz Dilbilimi Bölümü
Konuşma Başlığı:
Ankara Üniversitesi 
Dilbilim Bölümü
Konuşma Başlığı: