29-30 Nisan 2021 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 34. Ulusal Dilbilim Kurultayı'na katılan tüm katılımcıların, konuşmacıların, destekleyicilerin ve gönüllülerin aşağıdaki davranış kurallarına uymaları beklenmektedir. Herkes için güvenli bir ortam oluşturabilmek amacıyla etkinlik boyunca aşağıdaki kurallar uygulanacaktır:

Kurultayımız yaş, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, engellilik, fiziksel görünüm, ırk, etnik köken ve din (veya bunların eksikliği) fark etmeksizin taciz ve ayrımcılık içermeyen bir deneyim sağlamayı amaçlamaktadır. Taciz ve ayrımcılık kapsamındaki davranışlar aşağıda örneklendirilmiş olup bunlarla sınırlı değildir:

  • cinsiyetçi dil kullanma
  • kasıtlı tehdit etme
  • taciz edici fotoğraf sunma
  • saldırgan yorum yapma
  • kayıt, görüşme ve diğer aktiviteleri sürekli olarak kesintiye uğratma

Bu tarz davranışlar, kurultayın çevrimiçi oturum, sosyal medya ve diğer medya platformları dahil olmak üzere hiçbir bağlamı için uygun değildir. Herhangi bir katılımcının taciz edici bir davranışta bulunması durumunda, kurultay ekibi, kural ihlalinde bulunan katılımcıyı uyarmak ve para iadesi olmaksızın kurultaya tekrar kabul edilmemek üzere kurultaydan çıkarmak, suç teşkil eden aktivite olması halinde yasal süreçlere başvurmak gibi uygun gördükleri bir eylemde bulunabilirler.

Kurultay ekibi tüm katılımcıların hoş karşılandığı ve değer gördüğünü hissettiği bir saygı kültürü oluşturmak için çalışmaktadır. Bu sebeple herkesin, çevrimiçi oturumlarda ve kurultayla ilgili sosyal etkinliklerde aşağıdaki davranışları sergilemeleri beklenmektedir:

  • başkalarının fikirlerine, becerilerine ve katkılarına saygı göstermek
  • geri bildirimleri saygı çerçevesinde iletmek
  • birliği bozan davranışlardan kaçınmak
  • gerektiğinde yardım ve destek sağlamak

Bu davranış kurallarına uyulmadığını düşünüyorsanız ve/veya konferans katılımcılarından birinin taciz edici ve ayrımcı davranışlarda bulunduğunu düşünüyorsanız lütfen derhal e-posta yoluyla  (udk34@metu.edu.tr) ya da kurultayın gerçekleştirileceği Zoom uygulamasındaki sohbet alanı üzerinden düzenleme kurulu ile iletişime geçiniz. Kurultay görevlileri, kolay tanınabilirlik açısından kullanıcı isminde ad ve soyad önünde (UDK Ekibi) ibaresi ile belirtilecektir.


Son Güncelleme:
26/04/2021 - 19:26