34. UDK Kapsamında Poster Sunumu Yapacak Değerli Katılımcılarımız,

Çevrim içi formata daha uygun olacağı düşünülerek, poster sunumlarının kısa konuşma şeklinde yapılmasına karar vermiş bulunmaktayız.

Bu format kapsamında her bir postere 20 dakikalık süre (10 dakika sunum, 10 dakika soru-cevap) ayrılacaktır. Posterinizi, çevrim içi sunum platformlarında (örn. Zoom, Webex, vb.) paylaşılabilecek ve izleyiciler tarafından rahat görülebilecek/okunabilecek şekilde olmak kaydıyla, dilediğiniz görsel formatta (PowerPoint, Prezi, PDF vb.) hazırlayabilirsiniz. Poster dosyanızı 23 Nisan 2021 tarihine kadar katılımcılar ile paylaşabilmemiz için bizlere iletmeniz gerekmektedir.

Poster sunumları iki ayrı günde planlanan oturumlarda gerçekleştirilecektir. Bütün sunumlar için kurultay programı ve sunumlara ilişkin daha fazla detay ileri bir tarihte websitemizde duyurulacaktır.

Saygılarımızla,

34. Ulusal Dilbilim Kurultayı Düzenleme Kurulu


Son Güncelleme:
02/03/2021 - 21:21