Son Güncelleme:
05/12/2019 - 13:08

EasyChair'e yükleyeceğiniz 34. UDK Bildiri ve Poster Özet Formu'nu buradan indirebilirsiniz. Yuvarlak Masa önerileriniz için ise 34. UDK Yuvarlak Masa Özet Formu'na buradan erişebilirsiniz.

EasyChair ile özet gönderimi hakkında bu sayfadan daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.


Özet Değerlendirme Ölçütleri

34. UDK'ya gönderilen özetler aşağıda sıralanmış ölçütlere göre değerlendirilecektir. Lütfen özetlerinizi yazarken bu ölçütleri göz önünde bulundurunuz.

 1. Araştırma sorusu açıkça belirtilmiş mi?
 2. Çalışmanın bilimsel, yöntemsel ya da kuramsal önemi açıkça belirtilmiş mi?
 3. Alanyazındaki ilgili çalışmalar uygun olarak rapor edilmiş mi?
 4. Çalışmanın deseni açıkça (örn., yöntem, veri toplama ve analizi süreç ve bileşenleri araştırma sorusuna uygun olarak) anlatılmış mı?
 5. Kuramsal çerçeve açıklanmış mı?
 6. Çalışma içerik olarak özgün mü ve alanyazına katkı sağlıyor mu?
 7. Sonuçlar veri ve analizlere dayandırılarak açıklanmış mı?
 8. Çalışma dilbilim alanındaki güncel tartışmalarla ilişkilendirilmiş mi?
 9. Çalışmanın konusu Ulusal Dilbilim Kurultayı'nın katılımcı kitlesine hitap ediyor mu?

Özet Formatı

34. UDK Özet Formu aşağıda sıralanmış ölçütlerin tamamına uygun olarak tasarlanmıştır. Dosyayı indirdikten sonra özetinizi yazmanız yeterlidir. Ancak dosya uyumsuzluğu gibi bir sorun sebebiyle ayarları öğrenmek ve kendiniz yapmak isterseniz göndereceğiniz özet formu aşağıdaki ölçütlere uymalıdır:

 • Yazı tipi Calibri 11 punto olmalı;
 • A4 kağıt için üstten, alttan, sağdan ve soldan 2 cm bırakılmalı;
 • Bütün metin (kaynakça dahil) 1 satır aralığıyla yazılmalı;
 • Paragraf geçişlerinde 1,5 satır aralığı kullanılmalı;
 • Başlık Calibri 12 punto kullanılarak koyu yazı ile sayfaya ortalanarak yazılmalı;
 • Kaynakça APA formatında olmalı ve Calibri 10 punto kullanarak yazılmalı;
 • Bütün metin sayfanın iki tarafına da hizalandırılmalı;
 • Metinde satır başları paragraf girintisi yapılmadan yazılmalı;
 • Özet en fazla 500 sözcükten (referanslar, tablo vb. hariç) oluşmalı;
 • Doküman uzunluğu referanslar, tablo vb. dahil 2 sayfayı aşmamalı;
 • Son olarak, göndereceğiniz özet formunda kimliğinizi belirten (isim veya kurum ismi) herhangi bir bilgi bulunmamalıdır.